Δήλωση για τους Φορείς Διαχείρισης και τη Βεγορίτιδα