ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για το έργο:«Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Βεγορίτιδας»