Χρήστος Πέτκος

Printer-friendly version

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών, Πολεοδομίας  και Αγροτικής Ανάπτυξης :

 

  1. Τεχνικών Υπηρεσιών  και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα: Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών συνεργείων, επίβλεψης έργων,  συντήρησης και αποκατάστασης φθορών όλων των τεχνικών υποδομών του Δήμου (οδικά δίκτυα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ),  διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του δήμου , συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
  2. Πολεοδομίας   και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα:  πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
  3. Αγροτικής Ανάπτυξης  και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα:   πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης , Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας), δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής,  προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων,  συντήρησης των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων, παρακολούθησης της διαδικασίας ταυτοποίησης του κερασιού, ροδάκινου, μήλου και ακτινιδίου ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης και  παρακολούθησης του  κερασεώνα  του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Άγρα.