Ανακοινώσεις

Δηλώσεις συμμετοχής επαγγελματιών για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Έδεσσα

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 20 Νοεμβρίου 2012

Ακατάλληλο το νερό στην Παναγίτσα

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσκληση για Δημοτική Κοινότητα

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:30

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ

Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.ΟΟπ.μ
Syndicate content